Båring


Båring Mejeri. Billedet tilhører Erling Lykke

Intro

Båring er nævnt første gang 1446 i formen Baringe, oprindeligt Barthung(i) afledt af navneordet barth, som betyder rand eller kant. Navnet hentyder til Båring Banke. Efterleddet ’-inge’ er en stedbetegnelse afledt af indbygger- eller naturnavne.