Bårdesø


Bystævnet i Baardesø. Billedet tilhører Erling Lykke

Intro

Bårdesø er nævnt første gang 1428 som Bordhssæ. Forleddet er borth, som betyder planke eller bræt. Efterleddet er næppe ’-sø’ af topografiske grunde. Muligvis er hele navnet flertal af det gamle danske ord bothhus i betydningen ’hus bygget af planker’.