Bågø Fyr


Fyret set fra stien til havnen


Bågø Fyr og fyrmesterbolig 1915


Selve fyret, men ikke i drift


Der er ikke offentlig adgang til fyret


Byggeår 1816


Højvandsmærke fra 1872


Fyret set fra øst. Det ligger ca. 100 m fra havnen


Fyret set fra Bågøfærgens dæk

Intro

Opført 1816. Slukket 2016. Fredet. Privatejet.

Danmarks 3. ældste fyr, der blev bygget i 1816 har en endnu længere forhistorie. Det første fyr på Bågø blev allerede opført i 1705. Dette skyldtes, at den dengang vigtigste postrute fra København til Hamburg gik over Assens – Aarøsund, så postvæsenet valgte derfor at opføre et vippefyr. Fyret blev betjent ved, at der blev tændt bål i en jerngryde, som efterfølgende blev løftet op i en vippe. Fyret, som det står i dag, er opført efter tegninger af den berømte Poul de Løwenørn, som var en dansk søofficer, og har været chef for det Det Kongelige Søkort-Arkiv, hans arbejde her blev meget betydeligt. Han foretog omfattende farvandsopmålinger, tegnede nye og pålidelige søkort, oprettede nye fyr og afmærkede vanskelige farvande. Fyret er 8 meter højt. Det har stadig de oprindelige dør- og vinduesåbninger med étrammede og opsprossede ruder. Derudover er der stadig de oprindelige og ældre trapper med alle detaljer. Der er også andre oprindelige bygningsdetaljer, herunder årstallet 1816 i smedejern samt markeringen af stormfloden i 1872. Udover at der var lys i fyret, var der også indsat en klokke, som blev benyttet i tåget vejr. I 1932 blev klokken dog taget ned, og blev i den forbindelse foræret til Bågø kirke. Fyret er i dag ikke længere åbent for offentligheden. Fyret blev fredet i 1945 og fortsatte med at være i drift helt frem til 2016.