Bådsbøl Ballum Mølle


Bådsbøl Ballum Mølle

Intro

Der har langt tilbage i tiden stået en mølle på stedet. Først en stubmølle og fra 1861 en hollandsk vindmølle. Møllen blev helt opgivet i 1950érne.

Endnu findes de sørgelige rester af Ballum Mølle, der for længst er nedlagt.

På stedet har det ligget en vindmølle langt tilbage i tiden. Først var det en stubmølle, der blev afløst af en hollandsk vindmølle i 1861. På det tidspunkt ejede Broder Thomsen Nicolajsen møllen, og efter ombygningen overlod han møllen til sin søn Ingvard Nicolajsen. Han forpagtede møllen væk senere. I 1888 købte Hans Andersen Hansen møllen og han forpagtede den til svigersønnen Peter Jørgensen og efter 1901 til Niels J. Nørgaard. Han købte møllen i 1902 og forpagtede den til sin søn Lauritz Nielsen Nørgaard i 1904. I 1927 blev der installeret en Deutz-dieselmotor som supplement til vindmøllen. Der blev drevet både mølleri, foderstofforretning og et landbrug på 13 tdr. land.

I 1950erne blev vindmøllen opgivet. Tilbage står dog endnu den nederste murede del, men trækonstruktionen øverst er fjernet.

Litteratur:
Sønderjyske Møller, Erhvervsforlaget 1934