Bådsbøl-Ballum


Ballum Færgegaard


Lorenzens Gaard - Museum

Intro

Bådsbøl-Ballum ligger højt placeret på Hjerpsted Bakkeø tæt ud til Vadehavet. Her har den ligget siden middelalderen.

Bådsbøl-Ballum ligger højt placeret på geesten tæt ud til Vadehavet. Landsbyen nævnes første gang 1530 og er i dag sammenvokset med Husum-Ballum.
Indtil 1922 var udskibningsstedet for færgefarten til Havneby på Rømø i Bådsbøl Ballum. Fra gammel tid var den monopoliseret til en slægt herfra. Færgekroen, der er bygget i slutningen af 1800-tallet, ligger her endnu. I byens østlige ende ligger Lorenzens Gård, opført i 1878. Her oprettede Hansine Lorenzen (Forfatterinde født i Bådsbøl-Ballum i 1870) en knipleskole i begyndelsen af 1900-tallet. Lorenzens gård er i dag indrettet som museum. I landsbyens østlige del ligger Bådsbøl gamle skole. Der oprettedes andelsmejeri i landsbyen i 1901.
Arkitektonisk præges landsbyen fortsat af de ældste huse, der er længehuse i rødt tegl med strå, tegl eller eternit på taget. Mange af husene er bygget om med døre og vinduer i nye typer, der i kvalitet og udtryk ikke modsvarer de fint proportionerede landhuse. De ”nyere” villaer er af en blandet karakter. Rødstenshuse i muremesterstil og mindre villaer i 1960’erstil. Der er flere bygninger i 2 etager, hvilket ikke er typisk for stedet, og disse bygninger virker meget dominerende. Landsbyen virker alligevel som en helhed med kvaliteter bortset fra den gennemgående vej med en del trafik.

Litteratur
Sønderjyllands Amts kulturmiljøudpegning.
Vadehavet Kulturarvsatlas 2007, Kulturarvsstyrelsen, s. 96-97.
Trap Danmark, 5. udg., Tønder Amt.

Kulturarvsstyrelsen - Bådsbøl BallumGeesten er det tørre land, som grænser op til den lavere liggende marsk og dermed skaber en naturlig højning at bo på. Geesten er samme landskabstype som bakkeøerne, nemlig områder, der ikke blev skyllet væk af smeltevandet på dets vej mod vest fra isbræen på den jyske østkyst.
Geesten når enkelte steder helt ud til Vadehavet unden mellemliggende marsk, bl.a. ved Emmerlev Klev vest for Højer, hvor Det fremskudte Dige begynder.

Geestranden er grænsen mellem marsk og geest. Her ligger gårde og landsbyer som en perlerække ned mod marskens rigdomme.

Begrebet geest anvendes i hele det danske vadehavsområde fra Varde ådal i nord til grænsen ved Tønder i syd.
Vadehavsøerne Fanø, Rømø, Sild, Amrum og Før er geest-øer og altså rester af landskabet før sidste istid.