Bådfart på Skanderborg sø


Turbåden Dagmar anløber bådebroen ved Vestermølle. Foto: Vestermølle Møllelaug.


Turbåden Dagmar på Skanderborg sø. Foto: Vestermølle Møllelaug.

Intro

Skanderborg Sø er Jyllands næststørste sø, og der har været registreret turbådssejlads på søen siden 1869. En af anløbstederne for turbådene, både nu og før i tiden, er Vestermølle.

Skanderborg Sø er Jyllands næststørste sø, og der har været registreret turbådssejlads på søen siden 1869. Fra 1873 var det den tidligere skomager Peder Molbech, som drev bådfarten. En af turene gik til Vestermølle, hvor man kunne medbringe egen madkurv og købe drikkevarer hos den lokale skovfoged, som dengang drev en meget beskeden kro på stedet.
Molbech fortsatte den populære udlejningsvirksomhed i årene fremover og fik først konkurrence, da en kreds af driftige borgere i Skanderborg i 1895 gik sammen og dannede den første turistforening i Skanderborg samt et selskab til drift af et dampskib. De anlagde også en række broer - bl.a. broen ved Vestermølle.

Det gik dog ikke så godt for det nye dampskibsselskab, og Molbech overtog driften af det. Han indkøbte en ny båd - Turisten - som blev sat i drift i pinsen 1904 og sejlede frem til 1910, hvor den blev erstattet af en ny og større båd, som kunne rummer op til 60 passagerer. Succesen var enorm, og ved flere lejligheder måtte Molbech hægte flere slæbebåde bag på Turisten for at kunne rumme alle passagerer.
I 1912 åbnede restauratør Chr. Christensen en nye restaurant på Vestermølle, og det fik Peder Molbech til at indse, at det ikke længere var nok at have Turisten som turbåd. Han indkøbte et skib mere, der fik navnet Ternen. Dette skib sejlede i fast rute mellem Skanderborg by og Vestermølle en gang i timen. Kaptajnen af Ternen var Julius Molbech – søn af Peder Molbech.
Molbechs turistbåde fortsatte deres sejlads på Skanderborg søerne frem til 2. Verdenskrigs begyndelse. Mange af bådene blev solgt, og efter krigen var det kun Ternen, som stadigvæk sejlede frem og tilbage til Vestermølle. I 1956 stoppede også denne sejllads, og Julius Molbech lukkede for forretningen som bådfører på Skanderborg Sø.
I dag er der igen turistfart på Skanderborg Sø- denne gang i turistbåden Dagmar som – når det er sæson – lægger til flere gange om dagen ved broen ved Vestermølle.

Tekst: Vestermølle Møllelaug.