Axeltorv Apotek
Intro

Axeltorv Apotek blev opført i 1890'erne for at supplere Løveapoteket.

I løbet af 1890’erne begyndte visse kredse i byen at tale for et nyt apotek som supplement til Løveapoteket. Projektet blev søsat i 1907, da H.I.J. Svennevig gennem en kongelig resolution fik tilladelse til at opføre et apotek. Han købte ejendommen på hjørnet af Købmagergade og Jyllandsgade, og det åbnede 23. oktober 1908 med navnet Axeltorv Apotek.