Axelhus i Rødby


Axelhus, Østergade 18


Axelhus under opførelse


Interiør fra Axelhus


Illustration af Axelhus


Blomsterbutikken "Acacia" i Axelhus


Axelhus set mod sydvest

Intro

En af de mere bemærkelsesværdige bygninger i Rødby er ”Axelhus”, Østergade 18. Den er opført i 1902 og opkaldt efter bygherren, Hans Axel Hansen.

Hans Axel Hansen overtog ejendommen i 1892 fra skomager Johan Zanoni Nielsen. Den var ligesom alle andre bygninger i Rødby opført i én etage, bortset fra naboen i vest, Rødby Rådhus (nu kaldet Det gamle Rådhus). Naboejendommen mod øst, Østergade 20, var i 1891 blevet overtaget af H.P. Nielsen Klüwer. Denne havde store planer, hvilket resulterede i, at han i 1895 havde totalrenoveret ejendommen, så den nu fremstod som en to-etagesbygning, som han kaldte ”Klüwers Hotel”. Hotellet blev senere kendt under navnet ”Hotel Rødby”. Dette rugede Hans Axel Hansen en del over, idet hans forretning nu pludselig synede meget lille mellem de to store naboer på begge sider. Efterhånden kom han åbenbart til den konklusion, at han også var nødt til at bygge om. Det er i hvert fald, hvad traditionen siger. Det gjorde han så, og for ”en sikkerheds skyld” byggede han lidt højere end naboen, hotellet. Og endelig satte han trumf på ved at tilføje et tårn i hjørnet, det eneste af sin art i Rødby. Navnet ”Axelhus” og årstallet 1902 er først senere sat på. I forretningen var der ansat en kommis og en eller to ekspeditricer samt ind imellem en elev, alt afhængig af situationen og behovet. Forretningen var gennem årene veldrevet, og Hans Axel Hansen drev den selv indtil kort før sin død. Der har gennem flere århundreder været mange forskellige erhverv repræsenteret på adressen, lige fra købmænd, træskomager, skomager, skrædder, Crome & Goldschmidt, installatør, blomsterbutik m.m. Den sidste forretning i ejendommen var Rødby Isenkram I/S, som desværre måtte lukke i starten af 2012 på grund af tidernes ugunst.

Hans Axel Hansen er født i Rødby den 25. maj 1866. Han er søn af snedker og købmand Hans Peter Hansen og hustru Helene, født Hansen. Han blev gift i Rødby kirke den 3. januar 1890 med Else Marie Louise Andersen, født den 12. januar 1866 i Rødby. I ægteskabet var der to børn, Hans Frederik Valdemar, født 11. november 1892 og Helga Caroline Marie, født 28. marts 1894. Hans Axel Hansen døde den 4. maj 1920 i privatboligen på Sædingevej i Rødby, kun 53 år gammel. '''Kilder:''' '''”Huse i Rødby” udgivet af Planstyrelsen og Rødby Kommune 1992.''' [http://www.arkivalieronline.dk/ '''www.arkivalieronline.dk''']''': Kirkebøger og Folketællinger.'''

''Publiceret''