Axelhus


Axelhus, mindeplade over porten.


Axelhus som det ser ud i dag.


Wulfs gård inden den bliver til Axelhus.

Intro

Axelhus er beliggende Axeltorv nr. 9. Bygningen kaldes også for Wulfs gård, da borgmester og kancelliråd Evald Wulf (1741-1815) lod huset opføre i 1784.

Fra 1838/39 til 1877 var der konditori og teater i bygningen.

Fra 1877 og helt frem til 1989 var der hotel, så her har været holdt mange fester, møder og spillet bangospil og teater.

Navnet Hotel Axelhus fik bygningen i forbindelse med ombygningen i 1891.

I 1991 blev huset omdøbt til Axelhuscentret i forbindelse med en ombygning og restaurering, hvor de nye ejere lavede huset om til forretnings- og kontorlokaler.


Mindepladen over porten er tilegnet Jonas Wulf (1696-1779). Den er lavet af marmor og opsat i 1784 af hans søn borgmester og kancelliråd Evald Wulf.

Jonas Wulf boede i det hus, der fra 1682-1784 lå på grunden her. Han var guldsmed og tillige konsumptionsforpagter, hvilket vil sige, at han stod for opkrævningen af told for varer, der blev ført ind i byen.


Bygningen blev fredet i 1919, men er efterfølgende ombygget flere gange. På den baggrund overvejer Kulturarvsstyrelsen i 2012 at ophæve fredningen.

”Det Særlige Bygningssyn finder ikke, at det tidligere Hotel Axelhus, Axeltorv 9, Næstved Kommune, har opretholdt de tilstrækkelige arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fortsat fredning, og skal på den baggrund indstille, at fredningen ophæves.”


Da huset var nyopført, var det i to etager med mansardtag. I 1891 fik huset tilføjet en ekstra etage og fik saddeltag i stedet.