Avlinggård

Intro

Også kaldet Abilundgård, Åbølling og Åblinggård. Matr. 2a Lifstrup, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Denne ikke længere eksisterende gård udgjorde sammen med matr 3a i Lifstrup en af Lifstrups gamle helgårde. I 1664 var den vurderet til 7 tdr hartkorn

1688 var helgården omvurderet til 6 tdr 1 skp 2 fdk 2 alb hartkorn. I begyndelsen af 1700 tallet kom der to fæstere på helgården, der så blev delt i de to halvgårde, hver med 3 tdr 3 fdk 1 alb hartkorn. Gården var i 1844 vurderet til 2 tdr 3 fdk 1 alb hartkorn. Gårdens bygninger lå oprindeligt lige ved siden af, hvor matr 3a oprindeligt lå. Ved udskiftningen i 1794 blev gården udflyttet. Bygningerne kom da omtrent til at ligge, hvor Roust Møllevej munder ud i Lifstrup Hovedvej. Bygningerne forsvandt i 1880’erne. Om ejer- og fæsteforhold før 1800: se "Bryndum og Vester Nebel før selvejet", Henning Jørgensen 2016. Den første selvejer på gården var Christen Lauridsen, som købte gården i 1794. Han var gift med Maren Christensdatter. Ved udskiftningen i 1794 blev Chr. Lauridsen pålagt at udflytte gården. Dette skete 1795, og herved fik gården sit navn, idet bygningerne kom til at ligge på Abelundageren. Christen Lauridsen og hustru døde i hhv 1807 og 1801. Datteren Anne Christensdatter blev 1808 gift med Hans Thomsen, og de overtog gården samme år. Gården blev dog allerede videresolgt i 1815 til Niels Sørensen. Niels Sørensen stammede fra Lervad i Horne sogn og var 3 år forinden blevet gift med Sophia Amalia Frederikke Hermansdatter fra Vr. Nykirke sogn. Han var sognefoged og lægdsmand. 1819 udstykkede de en tredjedel af gårdens jord til en ny gård, Harholm. Da Niels Sørensen døde 1825 blev enken senere på året gift med en søn fra den nye gård Harholm, Hans Nielsen Friis (søn af Niels H. Friis). Også Hans N. Friis døde ung, allerede 1837. Sophia Amalia Hermansdatter blev gift 3. gang året efter med sin karl Søren Hansen Friis. Han var enkemand efter et kortvarigt ægteskab i Faaborg sogn. Efter alt at dømme var han født i Alslev og en halvbror til Hans Nielsen Friis' mor. Dette ægteskab holdt ikke længe, idet de blev skilt omkring 1844. Sophia Amalie Hermansdatter solgte da Avlinggård i 1845 til Jens Riber, Ølufvad Kro, men blev boende i en del år. Jens Riber drev først gården videre med bestyrer (Peder Lauridsen og Johanne Else Pedersdatter), men lagde efter nogle år gårdens jord ind under Ølufvad Kro. Bygningerne blev herefter udlejet. 1849 – 1856 var skrædder Hans Chr. Pedersen og hustru Ingeborg Kjerstine Jensdatter indsiddere. De flyttede senere ud på Lifstrup hede, hvor de dog tidligere havde boet på en anden ejendom. De sidste beboere var arbejdsmand Niels Lauridsen og hustru Frederikke Hansen. De bosatte sig fra 1865 – forinden havde de boet på en lille ejendom i Nebel. I 1880’erne var Avlinggård nok blevet ubeboeligt, hvorefter beboerne flyttede til Lille Ølufvad og senere til Lifstrup Hede. 2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] "Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016.