Avernakø


Fotomontage. Avernakø Kirke.

Intro

Averkanø er nævnt første gang 1453 i formen Avernacke. Forleddet arn eller arna henviser til en nakke (odde) på øen - måske det nuværende Avernakø-hoved, som øen er opkaldt efter. Efterleddet ’-ø’ er en senere tilføjelse.