Avernakø, dyssekammer


Dyssen Lille Stenhøj på Avernakø. Fra bogen Fortidsminder på Fyn - fantasiens trædesten, side 83. Sb.090402-3.

Intro

Til Avernakøs mest seværdige fortidsminder hører et dyssekammer, der ligger lige i Avernakøs sydlige udkant