Avedøreværket


Avedøreværket. Avedøreværket

Intro

Avedøreværket ligger på Avedøre Holme syd for København. Det består af to kraftværksblokke fra 1990 og 2001. Produktionskapaciteten er 810 megawatt elektricitet og 861 megawatt varme. Avedøre 1 benytter primært kul, mens Avedøre 2 kan fyre med brændsler som naturgas, olie, halm og træpiller...

Avedøreværket ligger på Avedøre Holme syd for København. Det består af to kraftværksblokke fra 1990 og 2001. Produktionskapaciteten er 810 megawatt elektricitet og 861 megawatt varme. Avedøre 1 benytter primært kul, mens Avedøre 2 kan fyre med brændsler som naturgas, olie, halm og træpiller. Avedøre 2's anlæg har en rekordhøj udnyttelse af energien i brændslerne. Ved at fremstille el og varme samtidigt, udnytter Avedøre 2 op til 94 procent af energien i brændslerne. Avedøre 2 er en af verdens mest effektive elværker. ''Menneskeskabt bakke '' Avedøreværket indvarslede en helt ny slags kraftværkbyggeri. De mange nye decentrale kraftvarmeværker, der blev bygget efter 1990, blev ikke kun bygget ud fra ingeniørernes krav til indretning men også som monumenter. Avedøreværket er tegnet af arkitekterne Claus Bjarrum og Jørgen Hauxner. Værket er markant både på grund af sin størrelse og udformning. Sammen med de andre københavnske kraftværker er Avedøreværket med til at tegne byens profil fra vandsiden og luften. Værket er udformet som en menneskeskabt bakke, der rejser i sig over vandoverfladen i det flade strandareal. Bygningen er beklædt med stålplader i lys himmelblå farve, der er lavet, så solens stråler aftegner silhuetter.