Ausumgaard


Herregården Ausumgaard mellem Holstebro og Struer er opført omkring 1766 i røde mursten og med en fransk have. Stamhuset Ausumgaard bestod indtil lensafløsningen 1919

Intro

Ausumgaards historie strækker sig tilbage til 1476. Det er fortællingen om bondegården der blev ophøjet til herregård i 1710, og om den foretagsomme Jermiin-slægten, som forøgede gårdens størrelse og opnåede adelskab. Ausumgaard forblev en af de sidste store herregårde i Vestjylland.

''Historien om Ausumgaard'' Første gang Ausumgaard nævnes i historien, er det som bondegård og ikke som herregård. I løbet af 1600-tallet voksede gården sig større og vekslede imellem at være ladegård underherregården Kvistrup og selvstændig herregård. Først i 1710, under ejerskab af den foretagsomme præst Jens Jermiin, blev Ausumgaard endeligt angivet som komplet herregård. Også Thomas Just Jermiin, søn af Jens Jermiin, var en foretagsom mand, som gennem gode forbindelser og ægteskab opnåede at blive adlet i 1750. Det menes derfor også at være Thomas Jermiin der lagde grundstenen for den trefløjede hovedbygning. Med de nye bygninger og den nyopførte franske have trådte Ausumgaard frem som en af Vestjyllands store herregårde. Ausumgaard blev senere oprettet som stamhus og var en af de få herregårde, som overlevede den bølge af nedlæggelser, som skyllede ind over Vestjylland omkring år 1800. Da Jermiin-slægten solgte Ausumgaard i 1942, overgik den til familien Lundgaard, som fortsat ejer herregården og har oprettet ’Ausumgaard Kraftcenter’.'' '' ''Markante ejere'' 1502: Niels Clementsen 1709-1742: Jens Jermiin 1747-1778: Thomas Just Jermiin 1911-1942: H.H.C.S. Jermiin Læs mere om Ausumgaard på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/ausumgaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygn''''ing'' Hovedbygningen udgør sammen med ladebygningerne et stort symmetrisk anlæg om en fælles midterakse. Thomas J. Jermiin menes at stå bag opførelsen af den trefløjede hovedbygning, som er typisk for herregårdsbyggeri i Vestjylland i 1700-tallet. Bygningen var oprindeligt opført i bindingsværk i 1760’erne, men er over en længere periode ombygget til grundmur. I dag findes enkelte elementer af det oprindelige bindingsværk stadig. ''Omgivelser'' Ausumgaard ligger midt mellem Holstebro og Struer. En portgennemkørsel med tårn og våbenskjold fører ind til den anseelige gårdsplads, hvor en allé med klippede træer fører op til hovedbygningen, som ligger på et voldsted omgivet af voldgrave. Øst for hovedbygning opførte Thomas Jermiin i 1760’erne en fransk have. ''Bygninger og gods'' 1500: Bondegård under Kvistrup 1710: Oprettet som komplet herregård 1766: Ny hovedbygning 1777: Stamhuset Ausumgaard oprettet 1901: Avlsgård ombygget

''Fakta'' Adresse: Holstebrovej 101, 7560 Hjerm Kommune: Struer Tidligere: Ringkøbing Amt, Hjerm Herred, Vejrum Sogn Ejer: Ausumgaard I/S, Kirsten, Kristian og Marie Lundgaard-Karlshøj (2016) Funktion: Agerbrug og skovdrift (2016) Størrelse: Ager 246 ha, skov 31 ha (2016) Fredning: Fredet Adgang: Offentlig adgang i forbindelse med arrangementer [http://www.ausumgaard.dk/ Ausumgaards hjemmeside]

''Ausumgaard'' The story of Ausumgaard stretches back to the 15th century, when it was copyholder farm. Through the following centuries Ausumgaard was at times part of the nearby estate Kvistrup, until when in 1710 it was established as a manor and an estate. It was the enterprizing priest Niels Jermiin, who increased the estate and attained nobility in 1750. His son erected the main building in the typical style for manors in Western Jutland. Ausumgaard became an entailed estate in 1777 and remained so until 1919. In the 19th and 20th century Ausumgaard was one of the last great reamining manor houses in Western Jutland.

''Afpubliceret'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''