Auning Teglværk


Den ældste og mindste tegnovn fuld udgravet.


Udgravning af den ældste teglovn, der senere har fungeret som en klæder for en teglarbejderfamilie.

Intro

I begyndelsen af 1600-tallet blev der her på stedet etableret et teglværk, som producerede mursten til udvidelse af herregården Gl. Estrup og Auning Kirke, som blev udvidet med tårn, våbenhus og et ekstra fag i kirkerummet. Teglværkes tre ovne blev udgravet i 2019-2020.

I den østlige ende af Auning er der i foråret 2020 i forbindelse med en byggemodnings proces fundet tre teglværksovne, som efter al sandsynlighed, har leveret munkesten og tagsten til de store udvidelser på Gl. Estrup i 1600-tallet og opførelsen af Auning Kirkes klokketårn og våbenhus i starten af 1600-tallet.Museum Østjylland afsluttede udgraveningen i starten af juni 2020 og 1. september bliver teglovnene fjerne, for at gøre plads til byggemodning af et nyt boligkvarter, der hvor teglovnen ligger i dag.

''Publiceret''