Auning Maskinsnedkeri & MadratsfabrikStifteren N. Chr. Jensen og sønnen Robert Nielsen

Intro

I 1918 flyttede N. Chr. Nielsen sin virksomhed fra Østergade 6 til Middelgade. Fabrikken blev udvidet flere gang. I 1931 blev en ny fløj bygget på den anden side af Middelgade med en gangbro i mellem. Kort efter nedbrændet hele fabrikken. Få år efter blev den genopført i Vestergade 46.

Snedker og tømmer ''N. Chr. Jensen'' og hustru kom til Auning i 1901 som fattige og påbegyndte en arbejdsom tilværelse. I starten med ligkister, billedindramning, tøjruller, vand- og ajlepumper samt almindelig bygningsarbejde. Chr. Jensens eneste medarbejder på værkstedet var i mange år hans hustru. N. Chr. Jensen døde i midten af 1930’erne efter en mindre operation, som gik helt galt. Billedet er malet efter hans død. Maleriet er malet af H. C. Lund og dateret 1937. N. Chr. Jensens barnebarn har indleveret maleret til Sønderhald Egnsarkiv i 2014. Efter stifterens død førte sønnen ''Robert Jensen'' virksomheden videre. Efter sabotagen i 1943 etablerede Robert Nielsen ''Auning Finerværk ''umiddelbart efter befrielsen i 1945. Startkapitalen var en forsikringssum på henved 400.000 kr. for den total ødelagte fabrik efter sabotagen i 1943. [http://auningby.dk/auning-bymuseum/byens-gamle-virksomheder/auning-mobelfabrik/#c1041 Læs mere om de store møbelfabrikker i Auning her!]