Auning Møbel- & MadratsfabrikN. Chr. Jensen og sønnen Robert Jensen

Intro

Efter at fabrikken i Middelgade nedbrændte 1931 blev fabrikken genopbygget Vestergade 46. Modstandsbevægelse saboterede bygningen 23. okt. 1943. Den kom aldrig rigtig i gang igen. Kun en mindre del fortsatte under navnet Auning Finerfabrik.

Snedker og tømmer N. Chr. Jensen og hustru kom til Auning i 1901 som fattige og påbegyndte en arbejdsom tilværelse. I starten med ligkister, billedindramning, tøjruller, vand- og ajlepumper samt almindelig bygningsarbejde. Chr. Jensens eneste medarbejder på værkstedet var i mange år hans hustru. N. Chr. Jensen døde i midten af 1930’erne efter en mindre operation, som gik helt galt. Billedet er malet efter hans død. Maleriet er malet af H. C. Lund og dateret 1937. N. Chr. Jensens barnebarn har indleveret maleret til Sønderhald Egnsarkiv i 2014. Efter stifterens død førte sønnen Robert Jensen virksomheden videre. Efter sabotagen i 1943 etablerede Robert Nielsen Auning Finerværk umiddelbart efter befrielsen i 1945. Startkapitalen var en forsikringssum på henved 400.000 kr. for den total ødelagte fabrik efter sabotagen i 1943.