Aunede kirke


Aunede kirkegård


Kalkmaleri opdaget i 2009/2010


Døbefont 1962


Krucifiks fra 1400-tallet, Alterbord fra 1970


Prædikestolen o. 1580


Prædikestolen


Aunede kirke set mod øst


Frobeniusorgel fra 1989


Avnede kirke set mod øst


Aunede kirke indgang


Aunede kirke


Aunede kirke


Aunede kirke


Aunede kirkegård


Aunede kirkegård


Aunede kirke


Ingen kender historien bag sten med rille.

Intro

Kirke bestående af et gotisk langhus med tresidet korafslutning og gotisk tårn ved syd siden. I dag ses tårnet med et højt pyramidespir i rødt tegl. Kirken er opført i røde teglsten, men er hvidkalket.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986.

Registrerede gravminder på Aunede kirkegård


''Krucifiks'' fra 1400-tallet hænger over alterbordet. Oprindelig hang det i korbuen, derfra flyttet til nordvæggen, i begyndelsen af dette århundrede fik det sin nuværende placering. ''Alterborg'' og knæfald er fra 1970. ''Alterstagerne'' er fra senmiddelalderen, med to ekstra lyspiber til små lys. ''Døbefonten'' er tegnet af Johannes Exner. Af inskriptionen fremgår, at den er skænket af Sognefoged A.Petersen og hustru i 1962. ''Prædikestol'', ung-renaissance,l fra o.1580, prydet med 10 dyder. De blev fremdraget o.1950 efter i mange år at have været dækket af egetræsmaling. Den syvkantede himmel over prædikestolen er sandsynligvis samtidig. Man kan læse om kalkmalerier her: http://www.avnede-kirke.dk/