Audiola


Audiola


Lamper og køkkenudstyr i Audiola


Audiola her med Solar logoet


Produktionen på Audiola

Intro

I 1913 blev Dansk Maalerværksted etableret af Jacob L. Jørgensen i en kælder i Bellevuegade. Firmaet udviklede sig til Nordisk Solar Compagni, som blev etableret i 1919, men i 1924 udskiltes Dansk Maalerværksted til en selvstændig virksomhed.

Jacob L. Jørgensen startede, det som siden blev til Dansk Maalerværksted, op i 1913. I de første år blev aktiviteterne afviklet i Bellevuegade. I 1914 flyttede firmaet til en bagbygning i Rendebanen 6 og firmaets senere direktør Jørgen Jørgensen, begyndte som værkfører i målerafdelingen. I 1918 blev aktiviteterne flyttet videre til Jernbanegade 19 i en bagbygning og i 1919 førte det til Nordisk Solar Compagnis etablering. Væksten i Nordisk Solar Compagni førte til, at Dansk Maalerværksted i 1924 blev en selvstændig virksomhed, som Heinrich Hansen og Jørgen Jørgensen overtog. Firmaet, der producerede elektricitetsmålere, begyndte også i 1924 at producere radioer. I 1938 udskiltes produktionen af radioer i et særligt selskab, der fik navnet Audiola Radio. Efter fjernsynets fremkomst i 1950erne faldt interessen for radioer, og produktionen af disse stoppede i 1958. A/S Audiola Radio blev også udvidet til at omfatte fabrikation af egne belysningskomponenter og elektriske halvfabrikata. I 1959 indledtes et samarbejde med nogle af tidens mest anerkendte arkitekter og designere for at producere et belysningsprogram til Nordisk Solar. I 1960 opførte Nordisk Solar Compagni bygningen Fabriksgården mellem Ågade og Sydbanegade, Ågade 10 (nu ombygget til Designskolen Kolding). Fabriksgården var projekteret af arkitekt H. Noes-Pedersen. Dansk Maalerværksted og Audiola rykkede ind kort herefter, hvor de lejede samtlige værkstedslokaler. I 1970’erne udviklede firmaet dets tekniske kompetencer, og i 1976 oprettedes en industriteknisk afdeling til understøttelse af et udvidet produktprogram inden for industriautomatisering.