Astrupgård i Bryndum sogn

Intro

Raskgård. Astrupvej 50. Matr 1a Astrup, Bryndum sogn i Esbjerg kommune. Astrupgård var en af Astrups halvgårde i 1600-tallet. 1664 var den vurderet til 3 tdr 2 skp hartkorn. 1688 4 tdr 3 skp 2 fdk 2 alb hartkorn. 1844 4 tdr 1 skp hartkorn.

Før ca. 1800 lå bygningerne 1300 m mod nord, omtrent hvor Mikkelshøjevej 4 ligger. Gården hørte under Ribe Hospital frem til 1796 og blev da frasolgt til gårdfæsteren. Det specielle ved Astrupgård var, at den ikke var med ved udskiftningen i Astrup 1786 – Ribe Hospital havde forlangt gårdens jord udskiftet tidligere. Vedr. gårdfæstere før 1800, se "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016. Den første selvejer på gården var Hans Rasksen, som var gift med Anne Jepsdatter. De havde netop nedlagt deres gård i Hygum og flyttede i stedet til Astrup. De frikøbte gården i 1796. Det var dem, der lod gården udflytte til dens nuværende placering, heraf fik gården navnet Raskgård og bar dette navn igennem 1800-tallet. Hans Rasksen døde 1808, og hans kone i 1811. Gården blev derefter overtaget af sønnen Jep Hansen Rask. Han var omkring 1805 blevet gift med Anna Gothardsdatter fra Tude i Skads sogn (født i Esbjerg). Hun døde 1821, og Jep Hansen blev herefter samme år gift med Elisabet Marie Kirkeby, en datter af sognepræsten Jens Kirkeby. Hun døde 1827, hvorefter Jep Hansen i 1828 blev gift med Anna Maria Laugesdatter fra Tjæreborg sogn. Af en eller anden grund blev gården 1812 overtaget af en Christen Pedersen, som ikke boede på gården – gården var beboet af og drevet af Jep Hansen Rask. Christen Pedersen solgte gården 1832 til Niels Thomsen fra Boldesager i Jerne sogn. Niels Thomsen var 1831 blevet gift med Ane Dorthea Olesdatter, en datter af Ole Chr. Jensen fra matr. 9 i Astrup. De drev kun gården i få år. I 1837 blev tilkøbt lidt jord fra matr. 3a i Astrup. Denne jord beholdt han sammen med 3 ½ skp hartkorn fra Astrupgård og en hedelod i Lifstrup og flyttede 1838 med familien til matr. 9 i Astrup. I 1838 blev gården overtaget af Søren Hansen fra Broeng i Aal sogn. Han var 1836 blevet gift med Ane Jensdatter, født i Briksbøl, Skads sogn. Søren Hansen moderniserede gården og lod vistnok nye bygninger opføre 1854 – 58. Han var en meget aktiv mand i lokalområdet. Sønnen Hans Sørensen blev 1867 gift med Dorthe Maria Hansen fra Bryndum og overtog gården året efter. Han havde deltaget i krigen i 1864. De udstykkede 1903 ca. 26 tdr. l. til en ny ejendom for en datter og svigersøn. I 1905 blev gården overtaget af sønnen og svigerdatteren Ane og Søren Hansen Sørensen. De udstykkede knap 25 tdr. l. af gårdens eng til forskellige ejendomme. Flyttede 1916 til Bryndum. 1916 Rasmus Nielsen Jensen og Karen Katrine Hansen. Han var fra Bryndum, og de havde forinden boet i Vestre Bryndum. Hans kone døde af spansk syge i 1918, hvorefter han blev gift senere med Marie. Flyttede 1927 til Næsbjerg. 1927 Johannes Nissen fra Sdr. Jylland. Blev samme år gift med Signe Hansen, en datter af Henrik Thomsen Hansen fra Lindegård i Vester Nebel. Flyttede til Hygum i V. Nebel sogn 1930. I 1930 blev gården overtaget af Jens Jeppe Christensen, en søn af Niels Jesper fra matr. 3a i Astrup. Han var 1926 blevet gift med Magdalene Christiansen fra Sdr. Hygum i Sdr. Jylland. De havde haft en ejendom i Stenderup indtil 1930. Moderniserede gården. Flyttede til Tarp i 1971. I 1971 blev gården overtaget af sønnen Niels Jeppe Christensen, der samme år blev gift med Inge Lise Ottesen fra Jerne. De drev gården til 1986 og flyttede da til Guldager Stationsby. I 1986 blev gården overtaget af Knud Christensen fra Astrupvej 46. Han lagde jorden ind under sin anden gård og frasolgte bygningerne til Jytte og Egon Kristensen, som drev ”Bryndum Minibusser”. 2008 Nuværende ejere Laila og Jens Andersen Bøndergaard. 2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] ”Forum-området 1664 – 1993” Henning Jørgensen 1993 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016