Astrupgård i Brøns sogn

Intro

Astrupgaard er en gammel gård i landsbyen Astrup - en typisk geestrandbebyggelse nordvest for Skærbæk. I 1634 deltes Astrupgaard i en vestre gård og en østre gård.

Astrup er en typisk gestrandsbebyggelse nordvest for Skærbæk. Her ligge en række huse og gårde på den nordlige side af vejen med udsigt ud over den lavtliggende marsk. Astrup er domineret af flere store gamle gårde. Astrupgaard er en gammel frigård, der nævnes allerede o. 1400. Den ejedes da af den lavadelige Eiler Juel og gik i arv i mange generationer efter. I 1634 deltes Astrupgaard i den vestre gård til Niels Troelsen og i den østre gård til søsteren Karen Troelsdatter. Flere gange giftede de to Astrup-familier sig ind i hinanden, men gårdene forblev altid adskilte. Astrup Vestre Gård gik i arv i familien indtil 1713, hvorefter gården blev overtaget af sognefoged Iver Lorenzen fra Brarup sogn, og hans familie havde gården indtil en konkurs i 1786. Herefter købte Laurids Lauridsen Warming gården, der før konkursen var blevet en del mindre pga. omfattende udstykninger. Siden har gården været i denne families eje. Astrup Østre Gård er gået i arv i familien indtil vore dage. Stuehuset er fra 1780 og er løbende blevet restaureret. Avlsbygningerne er fra o. 1780 og er suppleret med nyere bygninger fra 1976-91. I 1992 var der 50 ha. jord til gården, hvoraf 10 ha. er marskjord. I dag er der mulighed for bondegårdsferie på Astrupgaard. Litteratur: J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2 Danske gårde i tekst og billeder. Sønderjyllands amt bd. II A