Astrup Vestergård i Bryndum sogn


Vestergård i Astrup. Fotograf ukendt.

Intro

Astrupvej 20. Matr. 4a Astrup, Bryndum Sogn i Esbjerg Kommune. Denne gård udgjorde sammen med matr. 5a i 1600-tallet en af Astrups helgårde med 7 tdr 4 skp 2 fdk 2 alb hartkorn 1664. 1688 4 tdr 1 skp 1 alb hartkorn.

Helgården var 1719 delt i de to halvgårde, hver med 2 tdr 2 fdk ½ alb hartkorn. 1844 vurderet til 3 tdr 1 skp 3 fdk 1½ alb hartkorn. Før omkring 1876 lå gården knap 600 m mod øst.
Gården tilhørte Ribe Doktorat frem til 1788 og blev da frasolgt til gårdfæsteren.

Før 1649 tilhørte fæstet den ene halvpart af helgården Jep Madsen og hustru Sidsel. 1649 blev denne halvpart overtaget af Hans Christensen fra Roust, som omkring dette tidspunkt blev gift med Jep Madsens datter Bodil Jepsdatter. Gårdfæsterne på helgården i 1664: Hans Christensen og L. Jørgensen. 1681 og 1688 Jep Hansen og Peder Hansen. Jep Hansen,der uden større tvivl var søn af Hans Christensen, døde 1723. Hans kone hed Ane.
Fæstet af nærværende gård blev 1719 overtaget af Jep Hansens søn Søren Jeppesen – forinden havde en Christen Knudsen haft fæstet en tid. Søren Jeppesens kone døde 1732, hvorefter han 1733 blev gift med Karen Sørensdatter fra Roust i Grimstrup Sogn. Hun døde 1752.

En søn af første ægteskab, Niels Sørensen, overtog fæstet efter forældrene. Han blev 1758 gift med Dorthe Pedersdatter fra Bryndum. Hun døde 1771, og Niels Sørensen blev derefter gift 2. gang samme år med Bodil Madsdatter fra Sjelborg i Hostrup Sogn. Han døde selv 1773, og enken blev derefter gift 2. gang med Christen Sørensen, en søn af Søren Christensen fra Stensgård i Vester Nebel. De frikøbte gården 1788.
Deres søn Niels Christensen overtog gården 1807. Han blev 1809 gift med Kirsten Hansdatter, en datter af Hans Lauridsen fra Grønvang i Vester Nebel. De drev gården til 1826.

1826 Jens Nielsen Pedersen og Maren Therkelsdatter. De stammede fra hhv Øse sogn og Yderik i Torstrup Sogn. Flyttede 1838 til Øse.

1838 Peder Madsen Møller og Ane Kirstine Hansdatter. Købte 1839 matr. 3a Vestervad i V. Nebel Sogn.

I 1839 blev gården overtaget af Christen Jensen. Han var født i Lunde Sogn, men var forinden overtagelsen bosat i sin kones, Anna Maria Christendatter, fødesogn Lydum Sogn. Anna Maria Christensdatter døde 1849, hvorefter Christen Jensen 1850 blev gift med sin tjenestepige Ane Thomasdatter fra Guldager Sogn. Han døde 1872.
Enken afstod gården 1876 til sønnen Jens Christensen (Vestergaard), der samme år blev gift med Stine Madsen, en datter af Mads Hansen fra Forumgård. Ved overtagelsen lod Jens Vestergaard nuværende bygninger opføre (udflyttede samtidig gården). Også på andre måder forbedrede de gården, idet jorden blev merglet og kultiveret.

Stine og Jens Vestergaard opkøbte 1900 matr 3d i Astrup og flyttede derover ca. 1901. Vestergård blev herefter drevet af deres eneste barn, sønnen Christen Jensen Christensen (Vestergård), der omtrent samtidig blev gift med Ane Hansen fra Gjesing. Han overtog dog først gården i 1915. Hans første kone døde 1912, hvorefter han 1913 blev gift med Ane Marie Nielsen, en datter af Jens Nielsen fra Katrinelund i Forumlund. De drev gården til 1930, byggede da en ny gård på Vestergårds sydlige jord, beholdt knap 20 tdr. l. samt en hedelod i Lifstrup og flyttede derned.

I 1930 blev gården overtaget af Asger Peder Ladegaard Jensen fra Engum Sogn, der samme år blev gift med Karen Lykke fra Varde. Asger Ladegaard moderniserede gården og var en meget aktiv mand i sognet. De flyttede til Tarp i 1973.

Nuværende ejer Poul Thoft Simonsen overtog gården efter sidstnævnte. Han er bosat i Gjesing og bor således ikke på gården. Bygningerne lejes ud. Også jorden er bortforpagtet, men en tid dyrkede han det selv.

2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel sognearkiv www.vnsa.dk
”Forum-området 1664 – 1993” Henning Jørgensen 1993