Astrup Vestergård i Bryndum sogn


Vestergård i Astrup. Fotograf ukendt.

Intro

Astrupvej 20. Matr. 4a Astrup, Bryndum Sogn i Esbjerg Kommune. Denne gård udgjorde sammen med matr. 5a i 1600-tallet en af Astrups helgårde med 7 tdr 4 skp 2 fdk 2 alb hartkorn 1664. 1688 4 tdr 1 skp 1 alb hartkorn.

Helgården var 1719 delt i de to halvgårde, hver med 2 tdr 2 fdk ½ alb hartkorn. 1844 vurderet til 3 tdr 1 skp 3 fdk 1½ alb hartkorn. Før omkring 1876 lå gården knap 600 m mod øst. Om ejerforhold og fæstere før 1800, se "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" 2016.
Den første selvejer på gården var Christen Sørensen, som var gift med Bodil Madsdatter. De frikøbte gården 1788. Deres søn Niels Christensen overtog gården 1807. Han blev 1809 gift med Kirsten Hansdatter, en datter af Hans Lauridsen fra Grønvang i Vester Nebel. De drev gården til 1826. 1826 Jens Nielsen Pedersen og Maren Therkelsdatter. De stammede fra hhv Øse sogn og Yderik i Torstrup Sogn. Flyttede 1838 til Øse. 1838 Peder Madsen Møller og Ane Kirstine Hansdatter. Købte 1839 matr. 3a Vestervad i V. Nebel Sogn. I 1839 blev gården overtaget af Christen Jensen. Han var født i Lunde Sogn, men var forinden overtagelsen bosat i sin kones, Anna Maria Christendatter, fødesogn Lydum Sogn. Anna Maria Christensdatter døde 1849, hvorefter Christen Jensen 1850 blev gift med sin tjenestepige Ane Thomasdatter fra Guldager Sogn. Han døde 1872. Enken afstod gården 1876 til sønnen Jens Christensen (Vestergaard), der samme år blev gift med Stine Madsen, en datter af Mads Hansen fra Forumgård. Ved overtagelsen lod Jens Vestergaard nuværende bygninger opføre (udflyttede samtidig gården). Også på andre måder forbedrede de gården, idet jorden blev merglet og kultiveret. Stine og Jens Vestergaard opkøbte 1900 matr 3d i Astrup og flyttede derover ca. 1901. Vestergård blev herefter drevet af deres eneste barn, sønnen Christen Jensen Christensen (Vestergård), der omtrent samtidig blev gift med Ane Hansen fra Gjesing. Han overtog dog først gården i 1915. Hans første kone døde 1912, hvorefter han 1913 blev gift med Ane Marie Nielsen, en datter af Jens Nielsen fra Katrinelund i Forumlund. De drev gården til 1930, byggede da en ny gård på Vestergårds sydlige jord, beholdt knap 20 tdr. l. samt en hedelod i Lifstrup og flyttede derned. I 1930 blev gården overtaget af Asger Peder Ladegaard Jensen fra Engum Sogn, der samme år blev gift med Karen Lykke fra Varde. Asger Ladegaard moderniserede gården og var en meget aktiv mand i sognet. De flyttede til Tarp i 1973. Nuværende ejer Poul Thoft Simonsen overtog gården efter sidstnævnte. Han er bosat i Gjesing og bor således ikke på gården. Bygningerne lejes ud. Også jorden er bortforpagtet, men en tid dyrkede han det selv. 2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] ”Forum-området 1664 – 1993” Henning Jørgensen 1993
"Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016