Astrup Banke


Astrup Banke. Foto Henrik J. Møller


Udsigt fra Astrup Banke. Foto: Henrik J. Møller


Udsigt over Ballummarsken fra Astrup Banke. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Astrup Banke er et enestående udsigtspunkt over Ballummarsken og Vadehavet.

Bakkeø ud mod Vadehavet, forlandet, marsken og Rømødæmningen. Fremragende udsigtspunkt og storslået natur. Ballum-diget og Rejsby-diget støder til banken fra henholdsvis syd og nord. Øst for banken store søer og lavninger efter udgravning af jord til Rømø-dæmningen.