Astrup
Intro

Astrups asymmetriske hovedbygning fortæller om en historie med flere byggestadier. Herregårdens produktion har varieret fra klassisk godsdrift til humle- og hørproduktion, og husede i en periode et ”redningshjem for alkoholister”. Historikeren og politikeren Ove Mallin er opvokset på Astrup.

''Historien om Astrup'' Astrup kan føre sin historie tilbage til begyndelsen af 1400-tallet og var fra 1460-1606 i Juel-slægtens eje. Kalkmalerier af Juel-slægtens våbenskjold i Grinderslev Kirke vidner den dag i dag om slægtens indflydelse i området. Fra 1622 og et lille århundrede frem tilhørte Astrup slægten Friis. Under Otte Friis’ ejerskab gik det økonomisk ned ad bakke og det endte med, at han sad arresteret for gæld. Tiden efter Friis-slægtens ejerskab er karakteriseret ved hyppigt skiftende ejere. Fra 1750-1767 var den fremsynede Peder Malling ejer af Astrup. Hans søn, den kendte historiker og politiker Ove Malling, beskrev i sine erindringer, hvorledes faderen gav frihed for hoveri (pligtarbejde) til en del af godsets bønder. Peder Malling solgte i 1767 Astrup til den initiativrige Axel Rosenkrantz de Lasson, som forsøgte sig med dyrkning af humle, tobak og hør. I perioden 1906-1916 var Astrup ejet af Danmarks Afholdenhedsforening og fungerede som ”redningshjem for alkoholister”. ''Markante ejere'' 1460-1606 Juel-slægten 1622-1714 Friis-slægten 1750-1767 Peder Malling 1767-1797 Axel Rosenkrantz de Lasson 1846-1860 Thomas Funder Læs mere om Astrup på [https://www.danskeherregaarde.dk/nutid/astrup danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' I den nordvestlige del af Jylland, på Salling, finder vi Astrup omkranset af træer og marker. I 1750’erne opførte Peder Malling en hovedbygning i bindingsværk og en etage. Dele af denne bygning stod frem til midten af 1900-tallet, hvor den formodentlig blev revet ned i forbindelse med en gennemgående renovering af Astrup. I 1773 tilføjede Axel Rosenkrantz de Lasson hovedfløjen i én etage og rød grundmur med gavlkvist over midterpartiet. Samme bygherre opførte i 1786 den østre pavillonlignende bygning i røde mursten, med pilasterdeling, to stokværk og mansardtag, alt sammen i nyklassicistisk stil. ''Omgivelser'' På vejen mellem avlsgården og hovedgården markerer to store, murede piller indkørslen til herregården. Syd for hovedbygningen ligger resterne af tidligere voldgrave, ligesom at der til venstre for vejen, der nordfra fører til Astrup, står et middelalderligt stenkors. ''Bygninger og gods'' Ca. 1750: Bindingsværksbygning opført 1773: Hovedfløj opført 1786: Østre pavillonbygning opført 1943-1950: Hovedbygningen restaureret '' '' '' ''

''Fakta'' Adresse: Atrup Allé 1, 7870 Roslev Kommune: Skive Tidligere: Viborg Amt, Salling Nørre Herred, Grinderslev Sogn Ejer: Inger Staalsen og Aage Christiansen (2016) Funktion Agerbrug/Skovdrift (2016) Størrelse Ager 61 ha, eng 22 ha, skov 30 ha (2016) Fredning: Fredet Adgang: Ikke åbent for offentligheden

''English'' The manor Astrup has a distinctive asymmetrical appearance, which bears witness to several historical building phases. Through history the Astrup manor has been a 'classic estate' with underlying copyholder farms, but in the 18th century it became a centre of hops, tobacco and flax production. For ten years 1906-1916 it functioned as an 'asylum for alcoholics". The famous Danish 18th-century historian and politician Ove Malling was raised at the manor Astrup.

''Afpubliceret'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''