Asta Andersen, boghandler


Asta Andersen på vej til dåb af vikingeskibet "Jelling Orm" i 1990. Fotograf: Erling Nygaard, Jelling


Asta Andersen med kunder foran sin butik i Gormsgade. Foto Erling Nygaard. Lokalhistorisk Arkiv i Jelling.


Asta Andersen, th., sammen med son mor Anna Andersen i boghandlerforretningen. Lokalhistorisk Arkiv i Jelling.

Intro

Asta Andersen (1915-2002) boghandler og kulturpersonlighed i Jelling

Asta Andersen, blev født på en ejendom syd for Jelling, som datter af Anna og Marius Andersen.

Astas far døde pludseligt efter få dages sygdom, da Asta kun var 5 måneder gammel.

Herefter arbejdede Astas mor hos bager Jacobsen i Jelling, og fra 1918 drev hun boghandel på hjørnet af Møvangvej og Gormsgade, hvor nu Candy-corner ligger.

Asta stiftede ikke selv familie. Hendes mor havde passet hende fra hun var spæd og havde i øvrigt klaret sig uden hjælp. Asta følte en dyb forpligtelse overfor sin mor, og valgte tidligt at følge i moderens fodspor og videreførte boghandelen.

Før Asta Andersen tog sin uddannelse som boghandler på Boghandlernes Højskole, gik hun på Snoghøj Gymnastikhøjskole og en tid underviste hun i gymnastik på seminariets øvelsesskole i Jelling.

Asta deltog aktivt i alt hvad der rørte sig i Jelling. Hun deltog i folkedans, gymnastikopvisninger, dilettantopførelser i Håndværkerforeningen og på seminariet. Der var ofte bud efter hende til de kvindelige roller i seminariets dilettantopførelser, idet der frem til 1958 kun var mandlige studerende på seminariet.

Jellings historie var en af Asta Andersens store interesser. Hun fulgte nøje med i de arkæologiske udgravninger, og færdedes hjemmevandt blandt de mange museumsfolk og arkæologer, der besøgte Jelling.

Byen Jelling var hendes hjertebarn, og hun vidste meget om byen og dens beboere.

Med stor indsigt og viden om højene, runestene og kirken kunne hun fortælle historien om Jelling og fortidsminderne.

Meget kan fortælles om Astas engagement i hvad der rørte sig lokalt og ude i verden. Der var bud efter hende som foredragsholder på Lokalhistorisk Arkiv, undervisning af skolebørn i malerkunst, engagement i Red Barnet og meget mere.

Først og fremmest blev Asta kendt viden om som den cigarrygende dame, der sad på fortovet foran sin butik. Boghandelens sortiment blev efterhånden suppleret med turistrelaterede artikler, og med tiden kunne det være svært at komme ind i butikken! I de sidste år hun drev forretningen, flyttede hun da også en del af varerne ud på fortovet og sad selv midt i det hele og havde et godt overblik over byen.

Asta var kendt af alle. Hun var kontakt- skabende og talte med turister fra hele verden. Hun havde en hel speciel evne til at kommunikere med alle og flere huskede måske bedre Asta end de nationale mindesmærker efter besøget i Jelling. Hun havde gjort indtryk gennem sit venlige væsen og intellekt samt den aldrig svigtende interesse for mennesker.

Jelling by skønnede på Asta Andersen og hendes betydning for byen.

I 1990 blev vikingeskibet ”Jelling Orm” søsat under overværelse af mere end 5000 mennesker. Helt naturligt havde Jelling

Skibslaug valgt Asta som skibets gudmor. I et stort optog blev Asta kørt i åben karet til Fårup sø, iklædt smuk rød frakke og hvid sommerhat.

I 1993 blev Asta hædret med Jelling kommunes Kulturpris, og da Kongernes Jelling blev indviet i 2000, var det også Asta der blev valgt som Jellingborgernes repræsentant. Her gav hun i sin tale udstillingsbygningen navnet ”Jellings hvide Perle”, som en pendant til Københavns Sorte Diamant.

En del af arven efter Asta er—i bogstaveligste forstand - Asta-festivalen, en fortællefestival arrangeret Jelling bibliotek og Arkiv m.fl. Efter hendes død i december 2002, blev det bekendtgjort, at blandt mange andre foreninger og institutioner i Jelling, arvede Lokalhistorisk Arkiv en sum penge efter Asta. Helt naturligt skulle en særlig gave udløse en særlig begivenhed. En fortællefestival var en måde at ramme ånden i Astas væsen og væremåde.