Assens sukkerfabrik


Assens Sukkerfabrik set fra syd: Fabrikken et år efter start. Bemærk anlæggets størrelse i forhold til byen.


Assens Sukkerfabrik: Anlægget er udvidet med til- og ombygninger, men kernen er stadig den samme. Billedet giver et indtryk af den store intensitet under roekampagnerne.


Bryggeriet gennem hundrede år: Indkaldelsen til stiftelsesmøde trykt i bryggeriets jubilæumsskrift, som med sukkerfabrikken var lokale velhavende og indflydelsesrige borgere vigtige for igangsættelsen.


Sukkerfabrikken oplyst under kampagnen 1962. Roekampagnerne har altid kørt i døgndrift, hvorfor elektrisk lys tidligt blev indlagt.


Kedelhuset med oprindelige dampkedler: En sukkerfabrik behøvede rigelige mængder af dampkraft og vand til at gennemføre sin produktion.


Prospekt 1907-1912: Sukkerfabrikkerne, der var del af De danske Sukkerfabrikker, var ens i deres arkitektur, der var dikteret af produktionsgangen.


Luftfoto blev populære i 1930erne, sukkerfabrikkens størrelse og anlæggets opbygning ses tydeligt fra oven.


Billede til fremvisning i stereoskop med henblik på en 3D gengivelse. Fabrikken som motiv indikerer samtidens fascination.


De danske Sukkerfabrikker var blandt pionererne i brugen af bølgeblik bygninger. Bemærk også arbejderboligerne til venstre. I industriens barndom var det almindeligt, at folk boede klods op af deres arbejdsplads.


Sukkerfabrikkens opførelse 1883-1884: Sukkerfabrikken havde ni kedler som den på billedet. Jernbanen var endnu ikke ført frem til Assens, så kedlerne blev sejlet ind og ført frem til byggepladsen ad skinner.


Roesukkeret var nok en ny industri, som staten ønskede fremmet, men samtidig var der en afgift på sukker. For at opkræve denne var der i de første mange år udstationeret særlige sukkertoldere på fabrikkerne.


Roesukkeret var nok en ny industri, som staten ønskede fremmet, men samtidig var der en afgift på sukker. For at opkræve denne var der i de første mange år udstationeret særlige sukkertoldere på fabrikkerne.


Roesukkeret var nok en ny industri, som staten ønskede fremmet, men samtidig var der en afgift på sukker. For at opkræve denne var der i de første mange år udstationeret særlige sukkertoldere på fabrikkerne.


Roetransportrør


Sukkerfabrikken omkring 1918

Intro

Assens Sukkerfabrik etableredes i 1884 og fungerede frem til 2006. Fabrikken blev anlagt ved jernbanen til Tommerup, der åbnede samme år, og som fabrikken var helt afhængig af. Assens sukkerfabrik er udpeget som et vigtigt regionalt industriminde.