Assens Toldkammer


Assens Toldkammer, parti af


Assens Toldkammer som toldsted


Assens Havn med toldkammeret. Til højre færgelejet til Assens-Årøsund Færgeri. Jernbanespor til havnen.


Assens Toldkammer og trafik fra og til Årøsundfærgen


Højvande 1904. Den mørke skygge på Assens Toldkammer viser, at vandet på sit højeste stod højere end bunden af vinduerne

Intro

Den rosa bygning blev bygget til toldvæsenet i 1834. Siden 2000 har bygningen været en del af Museum Vestfyn og er nu ramme om en udstilling med titlen "Mennesket og havnen"

Assens Toldkammer blev opført i 1834. I 1845 blev bagbygningen tilføjet, og den fungerede som et frihandelslager. Her kunne byens købmænd opbevare varer for at udskyde toldbetalingen. Selve bygningen er opført efter principper udfærdiget af hofbygmester Jørgen Hansen Koch (1787-1860). Toldkammeret har samme planløsning og facade som mange andre toldkamre fra samme periode, f.eks. toldkammeret i Faaborg. I 1972 blev bygningen købt af "Assens Sømandsforening" og kom til at rumme en udstilling af søfartsminder. Her blev bygningen omdøbt til "Toldbodhus ". Bygningen blev fredet i 1978. Museum Vestfyn overtog Toldbodhus i år 2000. Med sin beliggenhed på havnen danner bygningen i dag en smuk og relevant ramme for udstillingen "Mennesket og Havnen". Bygningen er blevet gennemgribende renoveret i 2020-2021 - her er bygningen blandt andet ført tilbage til sin oprindelige rosa farve. I 2021 fik bygningen sin oprindelige titel igen, nemlig "Assens Toldkammer". På facaden, til højre for indgangsdøren, er der et hvidt skilt, der markerer højvandshændelse. Skiltet markerer hvor højt vandstanden stod under oversvømmelsen d. 13. november 1872.

''Publiceret''