Asperup


Landsbyen Asperup på Fyn. Asperup Kirke, Kirkestræde 14. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Aalborg Luftfoto.


Landsbyen Asperup på Fyn. Asperup Skole, Kirkestræde 7. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen.

Intro

Asperup er nævnt første gang 1423 i formen Aspetorp. Forleddet er en form af trænavnet asp. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.