Asmildkloster


Kun kirkeskibet med tårn står tilbage af Asmildklosters firefløjede kloster- og herregårdsanlæg.

Intro

Indtil Reformationen fungerede Asmildkloster som nonnekloster og tilfaldt herefter kronen, som lagde det under Hald len. Med sin gode placering nær det smalleste sted af Viborg Sø, blev der fra Asmildklosters jord først oprettet et færgested og senere en bro, som nu deler Viborg Sø i to.

''Historien om Asmildkloster'' Asmild kan trække sine rødder helt tilbage til midten af 1100-tallet, hvor augustinerordenen oprettede det som nonnekloster. Efter Reformationen (1536) blev klostrene nedlagt og besiddelserne tilfaldt kronen. Dette gjaldt også Asmildkloster. Nonnerne blev imidlertid ikke smidt på porten, men fik lov at leve videre i klosteret, og de nævnes stadig i 1552. Som del af kronens gods blev Asmildkloster i visse perioder forlenet til landsdommeren af Nørrejylland eller lensmanden til Hald. I 1671 erhvervedes Asmildkloster af adelsmanden Villum Lange, der drev stedet som herregård, og hvis efterkommere ejede det frem til 1787. Herefter blev Asmildkloster købt af Niels Schou, som i 1791 fik kongelig tilladelse til at sælge ud af fæstegårdene, der hørte under herregården. I begyndelsen af 1800-tallet blev Asmildklosters gode beliggenhed anvendt i forbindelse med at anlægge først et færgested og senere en bro over Viborg Sø. I dag er kun Asmild kirke tilbage af det tidligere Asmildkloster. På en del af den tidligere jord er oprettet Asmildkloster Landbrugsskole. ''Markante ejere'' 1170-1536: Viborg Domkapitel 1536-1671: Kronen 1671-1682: Villum Lange 1787-1806: Niels Schou Læs mere om Asmildkloster på [https://www.danskeherregaarde.dk/nutid/asmildkloster danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Kirkebygningen er det eneste, som står tilbage af det oprindelige kloster- og senere herregårdsanlæg. Kirken indgik oprindeligt i et større klosterkompleks, hvis bygninger nedbrændte i 1713. Herefter blev der opført tre bindingsværksfløje i én etage, som sammen med kirken dannede et firfløjet anlæg. I 1812 og 1825 blev disse fløje opbygget i grundmur, men to af bygningerne nedbrændte imidlertid i 1907. Den sidste fløj er nedrevet i nyere tid, men en lysegrå markering langs kirkens parkeringsplads indikerer, hvor de tidligere bygninger lå og sammen med kirken dannede et firfløjet anlæg. ''Omgivelser'' Asmildkloster fungerer i dag som sognekirke. Mod nord ligger kirkegårdens gravpladser, og hvor det trefløjede anlæg og gårdspladsen tidligere lå, er i dag parkeringsplads. Mod vest ligger Asmild Klosterhave, hvis indretning med sine symmetriske former og bede, henter inspiration fra den tidligere klosterhave, som var anlagt i renæssancestil. Asmildklosters avlsbygninger lå som et trelænget anlæg mod syd. ''Bygninger og gods'' Ca. 1150: Kloster oprettet 1713: Klosterbygninger nedbrændte og tre længer af bindingsværk opbygget 1812 og 1825: Bygningerne opført i grundmur 1907: To fløje nedbrændte. Herregården nedlagt og jorden solgt til Viborg Kommune

''Fakta'' Adresse: Vinkelvej 16, 8800 Viborg Kommune: Viborg Tidligere: Viborg Amt, Nørlyng Herred, Asmild Sogn Ejer: Folkekirken (2016) Funktion: Sognekirke (2016) Størrelse: - Fredning: Ikke fredet (2016) Adgang: Åbent for offentligheden

''English'' When you stand in front of Asmild church, it may be hard to imagine that the place was once part of a four-winged monastery. Or, that later a manor house was erected at the site. Until the Reformation (1536) Asmildkloster (literal translation '''Asmildmonastery) '''was a nunnery and then fell to the crown, after which it was placed under royal fiefdom at Hald. The location near the narrowest point of Viborg lake meant, that it was from Asmildklosters lands a ferry service across the lake was establishe, later to be replaced by a bridge which now divides Viborg lake in two.

''Afpubliceret'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''