Asmild Kirke og Kloster


Asmild Kloster. I dag ligner det en simpel kirke men meget tyder på at det har været et imponerende bygningsværk

Intro

Asmild Kirke ligner i dag en simpel enskibet sognekirke. Men adskillige spor i kirkens murværk antyder, at den engang har været et imponerende bygningsværk med sideskibe og apsis både i øst- og vestenden...

Asmild Kirke ligner i dag en simpel enskibet sognekirke. Men adskillige spor i kirkens murværk antyder, at den engang har været et imponerende bygningsværk med sideskibe og apsis både i øst- og vestenden. Et nonnekloster af augustinerordenen blev tilknyttet kirken nogle år efter dens opførelse i første halvdel af 1100-tallet. Kirkens indre er stærkt præget af landsdommer Hans Lange og hustruen Charlotte Gyldensparre. De indrettede i 1700-tallet kirken med nyt inventar. I kirkens vestende ses således en serie kongeportrætter af beskedent kunstneriske niveau, bekostet af ægteparret 1703. ''Afdød konge lever, regerer og har det godt'' Kongeportrætterne er kopieret efter billeder i bogen Regnum Daniæ Icones (Danske kongers billeder). Den udkom 1646. Bogen indeholder 102 billeder af danske regenter fra kong Dan til den regerende Christian den Fjerde. I bogen stod, hvornår de enkelte konger regerede. Christian den Fjerde levede frem til to år efter bogens udgivelse, så det ivar kke muligt at angive slutåret. Derfor lyder teksten ved hans billede: ”viuit regnat valet” – lever, regerer og har det godt. Maleren i Asmild kunne ikke latin, men han fulgte trofast sit forlæg. Da portrætterne i kirken blev malet 1703, var Christian den Fjerde for længst død. Alligevel står der ”lever, regerer og har det godt” over kongens portræt.