Askø kirke


Askø kirkegård


Askø kirkegård


Askø kirkegård


Askø kirke - set fra syd Foto Maribo Lokalhistoriske Arkiv - B674


Askø kirke Postkort - Maribo Lokalhistoriske Arkiv - B2583


Askø kirke - interiør Postkort - Maribo Lokalhistoriske Arkiv - B2584


Askø kirke - set fra nord


Askø kirke - altertavlen


Askø kirke - kalkmaleri


Askø kirke set fra sydøst


Askø kirke


Askø kirke


Askø kirke


Askø kirke set fra sydøst

Intro

Askø kirke er en lille charmerende hvidkalket kirke, fra omkring år 1300. Kirkegården er omkranset af et gammelt stendige.

Sengotisk kor og skib samt et lidt yngre tårn, bygget i røde munkesten i munkeforbandt.
Våbenhus fra nyere tid.


Den trefløjede altertavle med udskårne figurer er sengotisk. Prædikestolen er fra renæssancen.
Døbefonten af træ er fra 1856. Dåbsfad fra 1722.
Desuden er der et kirkeskib fra 1867, som forestiller orlogsfregatten 'Askø Enighed'.
Orglet er nyt fra 1992 og bygget af Albert E. Lang.


Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=Ask%F8%20(0772) Registrerede gravminder på Askø kirkegård]