Asiatisk kompagnis pakhuse, Strandgade 25, Asiatisk Plads


Asiatisk Kompagnis pakhuse. Fra gaden ser kontorhuset og pakhuset ens ud, får at skabe symmetri

Intro

De tre bygninger på Asiatisk Plads i Strandgade 25 er alle opført af Asiatisk Kompagni i den florissante handelsperiode. De to sammenbyggede forhuse er opført i henholdsvis 1738 og 1739 af arkitekt Philip de Lange som kontorhus og i 1781 som et camoufleret pakhus...

De tre bygninger på Asiatisk Plads i Strandgade 25 er alle opført af Asiatisk Kompagni i den florissante handelsperiode. De to sammenbyggede forhuse er opført i henholdsvis 1738 og 1739 af arkitekt Philip de Lange som kontorhus og i 1781 som et camoufleret pakhus. Det lange pakhus bagved er opført af hofbygmester Nicolai Eigtved i 1748-50 i kalksten fra Saltholm. Forhusenes ydre er ikke ændret væsentligt siden opførelsen, mens Eigtveds pakhus i 1918 mistede to fag ud af 23 mod havnen i forbindelse med en havneudvidelse. Asiatisk Kompagnis pakhuse blev fredet 1918. ''1700-tallets danske verdensfirma'' I 1700-tallet skød pakhusene op og lå som perler på snor langs de københavnske havnekajer. Her blev eksotiske og oversøiske varer som kaffe, te, sukker, eksotiske klædestoffer, porcelæn, salpeter til krudt, peber, indigo, rabarber fra Kina og meget andet opbevaret og videresolgt til hele Østersøområdet. Asiatisk Kompagni blev stiftet i 1732, og det blev en blomstrende virksomhed med ansvaret for driften af de danske kolonier i Indien, herunder Tranquebar, samt en handelsstation i Kina. Asiatisk Kompagnis formue var så stor, at firmaet betalte for Salys kostbare og berømte rytterstatue af Frederik den Femte på Amalienborg Slotsplads. Kompagniet lukkede i 1843.