As Kirke


As Kirke ©Horsens Museum


Døbefonten som stod i As kirke omkring år 1900 ©Horsens Museum

Intro

As kirke hed i middelalderen Assens kirke. Dengang udgjorde den et pastorat sammen med Rårup. Det var først med kongelig resolution af 23/4 1896, den fik sit nuværende navn.

Kirken
Kirkens ældste dele er romanske og består af kor og skib. Senere omkring år 1300 blev den radikalt ombygget, og i middelalderens sidste del kom der tårn og våbenhus til. I det indre er kirken overhvælvet med såkaldte krydshvælv. Arkitektonisk er bygningen traditionel, det specielle er dens placering på højningen lige ud til Kattegat.
Kirkens placering Der findes i Danmark kun ganske få romanske stenkirker, der er placeret ved kysten. Normalt ligger de trukket tilbage fra kysten, og det er lidt af en gåde, hvorfor As Kirke har den placering, den har.
Grunden til, at de fleste danske landsbykirker er opført inde i landet, skyldes helt sikkert flere forhold. Et var, at middelaldersamfundet primært var bundet op på landbrug, hvilket betød, at man boede, hvor mulighederne var. En anden og meget udbredt forklaring er, at 1100-tallet, hvor de fleste stenkirker blev opført, var en urolig tid, hvor ikke mindst slaviske folkeslag blev beskyldt for at plyndre de danske kyster. Noget, der ifølge Saxo, først blev sat en stopper for, da Valdemar den Store i 1169 indtog borgen Arkona på Rygen. I As kan kirkens utraditionelle placering måske skyldes, at der her har ligget en markedsplads af en sådan størrelse, at der har været grundlag for at opføre en kirke. En sådan handelsplads kendes dog hverken arkæologisk eller historisk.