Arrild Kro


Arrild Kro

Intro

Arrild Kro var også en gård med jordtilliggende. Kroens gamle kørestald er nu ombygget til restaurant.

Arrild Kro – Krovej 8

Arrild Kro var også en gård. De nuværende bygninger er fra 1856 og er senere blevet moderniseret i 1988-89. Avlsbygningerne er fra 1950 og er senere blevet moderniseret. Kroens gamle kørestald er nu ombygget til restaurant. I 1991 var der 27 ha. jord til Arrild Kro. Kroen er stadig aktiv.

Litteratur:
Danske gårde i tekst og billeder. Sønderjyllands amt bd. I B