Arreskov


Litografi. Herregården Arreskov


Arreskov slots porthuse


Hovedgården Arreskov


Arreskov Mølle


Fynske herregårde. Arreskov Slot


Herregården Arreskov. Billedet tilhører Erling Lykke.

Intro

Det nuværende Arreskov har (mindst) to forgængere, som har været knyttet til to voldsteder i Arreskovs ejerlav. Gården anlagdes o. 1200 som skovenestegård i det fugtige område 7-800 meter øst for Arreskov sø, i vinklen hvor Silkeåen løber ud i Odense Å.