Aron Jacobsens Vej (nedlagt)


Indvielseshøjtidelighed på " Chang "s nye baneanlæg, Aron Jacobsensvej, Aalborg i 1938. Mens flagsangen synges, er flaget gået til tops.

Intro

Vejen blev navngivet den 05.02.1923, her lå de dengang nyopførte husvildeboliger på Bjerregaards Mark. Der indkom flere forslag til et navn, Markudvalget foreslog at den skulle hedde Integade, Fattigudvalget foreslog navnet Bjerringgaardsvej. Men gaden blev opkaldt efter købmand Aron Simon Jacobsen.

Aron Simon Jacobsen (1832-1913) der i 1873-1880 var direktør i Landmandsbanken, var i mange år primus motor i flere af Aalborgs større foretagender, f.eks. bygningen af Pontonbroen, oprettelsen af Diskontobanken o.a. Han og hans hustru, Amalie Maintz, oprettede store legater for byens trængende. I 1970 valgte man at lade gadenavnet Aron Jacobsens Vej udgå, da vejen blev nedlagt og den enkelte ejendom på vejen blev i stedet nummereret til vejen Provstejorden.

Værnfelt, Kr. Historien bag de gamle gader i Aalborg anno 1949 Aalborg byrådsforhandlinger 14-1923 22.01.1923 Mag. 2. Afd./ Teknisk forvaltning: Drift og anlæg 3