Arninge kirke


Arninge kirkegård


Arninge kirkegård


Arninge kirkegård


Arninge kirke med klokketårnet


Arninge kirke set fra vejen


Arninge kirke


Arninge kirke set fra indgangen


Arninge kirke


Arninge kirke indgang


Arninge kirke


Arninge kirke set fra parkeringspladsen


Arninge kirke klokketårn


Gamle gravstene på Arninge kirkegård

Intro

Kirken består af senromansk apsis, kor og skib og gotisk våbenhus, alt af munkesten i munkeforbandt, samt en tømret, middelalderlig klokkestabel i kirkegårdens oprindelige nordvesthjørne.

Gravminderegistrering

Registrerede gravminderpå Arninge kirkegård