Arninge kirke


Arninge kirkegård


Arninge kirkegård


Arninge kirkegård


Arninge kirke med klokketårnet


Arninge kirke set fra vejen


Arninge kirke


Arninge kirke set fra indgangen


Arninge kirke


Arninge kirke indgang


Arninge kirke


Arninge kirke set fra parkeringspladsen


Arninge kirke klokketårn


Gamle gravstene på Arninge kirkegård

Intro

Kirken består af senromansk apsis, kor og skib og gotisk våbenhus, alt af munkesten i munkeforbandt, samt en tømret, middelalderlig klokkestabel i kirkegårdens oprindelige nordvesthjørne.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=Arninge%20(0713) Registrerede gravminderpå Arninge kirkegård]