Arndrup Mølle


Arndrup Mølle


Arndrup Mølle

Intro

Arndrup Mølle er en vandmølle, der frem til 1947 har leveret vandkraft til mølledrift og produktion af elektricitet.

Den tidligere vandmølle Arndrup Mølle beliggende syd for Bedsted og øst for Løgumkloster har frem til 1947 leveret vandkraft til mølledrift og produktion af elektricitet. I dag er det en gård med landbrug. Møllens historie går helt tilbage til middelalderen hvor den hørte under klosteret i Løgumkloster. Møllen blev senere arvepagtemølle under Gottorp slot.

Gården Arndrup Mølle er i dag især brugt til svineproduktion. Stuehuset til gården er opført i 1852 og restaureret godt hundrede år senere i 1962. Kvægstalden ligeledes fra 1852 blev senere ombygget til svin.