Arkæologiske udgravning ved Søndergade Vest


Intro

Forud for byggemodning ved Søndergade vest for Børkop, foretog VejleMuseerne i september-oktober 2015 en arkæologisk udgravning af et hus fra ældre bronzealder (ca. 1800-1100 f.Kr.). Huset var meget velbevaret og rummede bl.a. en rumopdeling der kan gøre os klogere på husets indretning.

''Publiceret''