Arkæologisk undersøgelse cykelsti


Graveske & rapport

Intro

Forundersøgelse og udgravning af hustomter fra yngre romersk jernalder (ca. 150-375 e.Kr.) forud for anlæggelsen af en cykelsti mellem Vinding-Refsvindinge. Arkæologisk Rapport nr. 377, 2012 ved Michael Borre Lundø.

Bygherrerapporten omhandler Odense Bys Museers forundersøgelse og den efterfølgende udgravning af et mindre areal i forbindelse med anlæggelsen af en cykelsti mellem Vindinge og Refsvindinge på det østlige Fyn.

Ved forundersøgelsen fremkom bebyggelsesspor i form af flere hustomter og hegnsforløb fra yngre romersk jernalder. Derudover også flere jordovne - de såkaldte kogegruber. På baggrund af forundersøgelsen blev et område på omtrent 2.300 kvadratmeter indstillet til egentlig arkæologisk udgravning.