Arkæologisk undersægelse, Nørre Nærå


Graveske & rapport

Intro

Arkæologisk undersøgelse forud for etablering af pumpestation ved Nørre Nærå, 2013. Fund af bebyggelsesspor fra sen middelalder til engang i 1800-tallet. Se rapporten.