Arkæologisk udgravning forud for byggemodning med fund af jernudvindingsove fra jernalderen

Intro

Ved udgravningen blev undersøgt 5 jernudvindingsovne/slaggegruber, hvori der blev fundet betydelige mængder jernslagge og trækul. Der er blevet foretaget én enkelt kulstof-14 datering der daterer jernudvindingsområdet til yngre romersk eller ældre germansk jernalder.