Arkæologisk udgravning af gårde fra yngre romersk jernalder (VKH 7372)


Opmåling af stolpehuller i gård fra yngre romersk jernalder

Intro

Forud for byggemodning ved Rønnelunden foretog VejleMuseerne en arkæologisk udgravning. Der er undersøgt tre gårde fra yngre romersk jernalder (ca. 150-375 e.Kr.). Særligt den sydligste af gårdene var meget velbevaret og bestod af et beboelseshus omgivet af hegn med halvtagsoverdækning.