Arkæologisk forundersøgelse ved Midtrenden


Graveske & rapport

Intro

Arkæologiske forundersøgelser i forbindelse med anlægsarbejder, 2013. Der blev ikke fundet fortidsminder på det berørte areal. Se rapporten