Arbejdernes Fællesbageri


Arbejdernes Fællesbageri A/S, Bleggaardsgade 15, fotograferet i 1920'erne.


Arbejdernes Fællesbageris brødvogn o. 1925. Fotograf: Aage Andersen


Arbejdernes Fællesbageri A/S, 1920'erne. Til højre ses et af de store kar med dej.


Bagere foran den store rugbrødsovn i Arbejdernes Fællesbageri, 1920'erne.


Arbejdernes Fællesbageri, 2008 Fotograf: Ib Meinhardt

Intro

I 1900 besluttede Arbejdernes Fællesorganisation at oprette bageriet. Det var arbejderbevægelsens kooperative flagskib i Vejle.

Oprettelsen af Arbejdernes Fællesbageri var forårsaget af en voldsom strid inden for Arbejdernes Bageri, der efter arbejderbevægelsens mening ikke længere tjente arbejdernes interesser.

Driften begyndte i 1901 i Bleggaardsgade 15. I midten af 1960’erne skiftede bageriet navn til A/S Fællesbageriet.

Den stiftende generalforsamling fandt sted den 25. april 1900. Der var i begyndelsen nogen strid om navnet, idet Arbejdernes Bageri gjorde indsigelse mod navnet Arbejdernes Fællesbageri, så det i første omgang blev ændret til Arbejdernes Brødfabrik A/S, Vejle. Få måneder senere skiftede navnet til A/S Fællesbageriet i Vejle. Fællesbageriet blev en god virksomhed for Vejles arbejdere. Her kunne man sikre sig det daglige brød - også i en konfliktsituation.

Der blev i 1918 foretaget en større ombygning og udvidelse af bageriet og i 1920 blev den første bil taget i brug til udbringning. Arbejdsunderstøttelsen betaltes i 1920’erne i nogle tilfælde som en anvisning på tre brød pr. uge fra Fællesbageriet.

Kundekredsen blev gennem årene udvidet til alle befolkningskredse - især var Rutana rugbrød meget populært. Ved 50 års jubilæet havde bageriet forhandlere adskillige steder i byen, egne lejede butikker samt et salgsområde på landet, der strakte sig til Brande, Ejstrupholm og Nr. Snede.

Henvisninger:
Vejles Historie, bd. 3.