Arbejderkvarteret Vesterbro


Udsigt over Vesterbrokvarteret. Odense Glasværk. Arbejderboliger, ovnbygning og sliberi.


Udsigt over Vesterbrokvarteret. Fra venstre: Odense Dampmølle, Dronningensgade, Smed Mortensens byggeri.


Udsigt over Odense. Vesterbro, Søndergade, Kirkegårds Alle.


Bagerforretning Frd. Meyer i huset på hjørnet af Vesterbro og Thorsgade. Til højre ses bageriet med skorsten. Foran forhuset holder brødbil.


Dronningensgade. Vesterbro. Udsigt fra Sukkerkogeriet.


Dronningensgade, den yderste ende mod Vesterbro.


Thorsgade. I baggrunden Skt. Jacobs Kirke, Den apostolske kirke, bygget 1888.


Postkort med 4 motiver. Hjørnet af Odinsgade og Thorsgade. Før 1912 (poststemplets dato)

Intro

Området Vesterbro, som ligger i trekanten mellem Vesterbro og Vindegade, blev opført i de sidste årtier af 1800-tallet med boliger til håndværkere og arbejdere.

Vesterbroområdet er en fin repræsentant for et gammelt arbejderkvarter. Den gennemsnitlige indkomst i kvarteret var betydeligt lavere end i byens villakvarterer. Læg mærke til rækken af arbejderboliger Thorsgade 48-58. De er alle opført som boliger til Bierfreunds Bomuldsvæveri, der lå ved Vindegade, men som ikke er bevaret.

Bygningerne i to etager var beboelse for to familier, og de var ret pæne af arbejderboliger at være. Bagved var der en lille latrinbygning og vaskehus. Det gamle arbejderkvarter har – trods de senere års ombygninger og ændringer – stadig et charmerende blandet præg.