Apotekets Laboratorium


Udgravning på Flakhaven. Jens Andersens Kancellibygning ses midtfor rådhuset mens "Apotekets Laboratorium" ses nederst i billedet.


Udgravningsfelt gennem "Apotekets Laboratorium" på Flakhaven.

Intro

I 1987 undersøgte Odense Bys Museer resterne af Apotekets Laboratorium, som var en af hovedbygningerne i "Jens Andersens Gård".

Apotekets Laboratorium fra 1575 var sammen Kancellibygningen fra 1518 hovedbygning i ”Jens Andersens Gård”. Sammenlignet med Kancellibygningen er Laboratoriebygningen mere beskeden i størrelse. Bygningen målte ca. 8.80 x 6.30 m og havde kælder under hele bygningen. Kældergulvet bestod af munkesten og må oprindeligt have været i flere niveauer, således at kælderen har været dybest mod nordøst. Kældertrappe udgjordes af en mindre tilbygning på vestgavlens nordlige Det var ikke muligt at afgøre, om kælderen har været overhvælvet.