Apoteket i Nysted


Nysted Apotek, Adelgade 13-15.


Nysted Apotek 2008.


Salomon Meyer Trier. Apoteker i Nysted 27/2 1827 – 28/2 1830.


Parti fra Adelgade 28 ca. 1920. Henrichsens bolig er nr 5 fra højre.


Adelgade 28 i dag.


Billedet viser Adelgade 98A og 98B. Huset helt til højre er Adelgade 96, hvor det første apotek havde til huset i Nysted.


Adelgade Nr. 96 år 2008.


Adelgade 28 – Nysted Apotek 1906.


Adelgade 28 – 2008. Apoteket lå i bygningen nr. 2 til højre.


Adelgade 24 medio 30-erne.


Adelgade 24 i 2008.


Nysted Apotek, Adelgade 56.


Adelgade 56 i dag. Apoteket lå i den høje firkantede bygning.

Intro

Nysted fik sit første apotek i 1827. Efter stiftende opholdssteder i byen har apoteket nu til huse i Adelgade 13. Se også en oversigt over byens apotekere.

Det første apotek i Nysted er oprettet ved bevilling af 27. februar 1827 udstedt for Salomon Meyer Trier.

2 gange tidligere havde oprettelse af et apotek her i byen været på tale.
I 1813 ansøgte cand. pharm. Johannes Preunert 1) om bevilling til et sådant anlæg. Sundhedskollegiet frarådede det (1. november samme år), og ansøgningen blev afslået.
6. december 1815 ansøgte cand. pharm. Michael Christian Næsted 2) om det samme. Sund-hedskollegiet frarådede det igen (16. april 1816), og ansøgningen blev afslået.
Allerede i midten af det 18. århundrede var der bosiddende en uprivilegeret apoteker i Nysted. Under behandlingen af en giftmordsag (Sognepræst Johan Clausen i Sundby mentes forgivet af sognepræst Mossins datter) blev af aktor fremlagt et indlæg, dateret 3. oktober 1755, hvor læge (?) A. F. Schæffer 3) erklærer, at han ”saa snart Hr. Provst Dorph omstændelig tilmeldte mig om Hr. Clausens svaghed, og at der tvivledes om, at hand var forgivet, fik jeg af Apotheket her udi Nyested Mediamenter derimod, saavel som udi anden Svagheds Tilfælde ……”.

1) Født i Trondhjem 1791. Desipl. Løve-Apotket i Odense 1805-10. Farm. eksamen 1. maj 1812 (Laud.). Apoteket i Røros i Norge 1821-31. Død som Toldembedsmand i Sandefjord 1852.

2) Født i København 1785. Dicipl. Vajsenhus Apoteket i København 1801-07. Farm. eksamen 27. September 1808 (Laud.). Gæstgiver og vanhandler i Næstved, død 1845.

3) Formentlig en fra Tyskland indvandret læge eller kirurg. Nærmere oplysninger kendes ikke, og i K. Carøes Den Danske Lægestand 1 og 11 findes han ikke.


Måske lå det første apotek i Nysted på adressen Adelgade 28, idet der her boede en apoteker og husbonde, som hed Johan Morten Henrichsen. Dette fremgår både af Folketællingen fra 1787 og igen af Folketællingen fra 1801.

Mere sikker er det, at det første kendte apotek i Nysted har haft til huse i Adelgade nr. 96 fra 1827. På huset er opsat en mindeplade. Indtil 1833 lå Apoteket i Adelgade Nr. 96, lige overfor Kirken, men flyttedes nævnt år til Adelgade nr. 28.

Ifølge Lov om Bygningsarbejder 1941 blev en mængde huse i årets løb ombygget og moderniseret i Nysted og dette var bl.a. gældende for Andelsbankens ejendom i Adelgade 24. Det blev efterfølgende besluttet, at det nye apotek skulle flyttes hertil.
18. Januar 1942: Apoteket flyttet til Andelsbankens bygning efter at have haft til huse i den gamle ejendom (Adelgade 28) i 107 år. Det nye Apotek er fuldt moderniseret i alle henseender.

I løbet af 1962 skiftede apoteket igen adressen, idet Apotekerfonden havde erhvervet ejendommen Adelgade 56 – i daglig tale kaldet Villa Marina – fra redaktør Knud Petersen.

Ved indehaverskiftet (Jens-Lauge Bolund Jensen) i 1980 ønskede sundhedsstyrelsen en snarlig modernisering af apoteket, specielt produktionslokalet, påfyldning og personalefaciliteter. Da en ombygning og renovering af den eksisterende apoteksejendom ikke kunne gennemføres økonomisk forsvarligt, tilbød Nysted Kommune en bygning til leje, hvori apoteket kunne indrettes, og apoteket flyttedes 1. februar 1981 fra Adelgade 56 til Adelgade 13. Her har Nysted Apotek stadig til huse.


NYSTED APOTEK:

Johan Morten Henrichsen.
1827 – 1830. Salomon Meyer Trier , født 1802 i København, død 1894.
1830 – 1837. Peter Ingwer Boysen.
1837 – 1838. Herman Emil Scheel.
1838 – 1843. Peter Frederik Bagge.
1843 – 1847. Adam Mølmark.
1847 – 1871. Frode Camillus Pontoppidan.
1871 – 1876. Apoteket ført videre af enken, med medstyrere Frederik Ernst Meyer og Hartmann Westphael.
1876 – 1879. Julius Charles Andreas Pontoppidan.
1879 – 1883. Lorenz Levin Mørk Hansen.
1883 – 1893. Anton Martin Julius Ditlev Vide.
1893 – 1910. Niels Aabling Thomsen.
1910 – 1912. Jens Christian Thorvald Them.
1912 – 1941. Ove Christian Frederik Nandrup Hansen.
1941 – 1949. Thomas Jensen Møller.
1949 – 1961. Anna Heriette Birgitte Jensen.
1961 – 1977. Aage Jensen Beck.
1977 – 1980. Apoteket ført videre af Apotekerfonden.
1980 – 1985. Jens-Lauge Bolund Jensen.
1985 - Lone Margrethe Hilden

Kilde: De Danske Apotekers Historie Bind 2-5-6 Nysted d. 18/6 2003


Apotekernes historie - kort.

Det danske apotekervæsen har omkring 450 år på bagen, og det blev i 1546 indarbejdet i den statslige lovgivning. Willum Unno fik den første kongelige apotekerbevilling og åbnede apotek i København. Tre år efter kom det første apotek i provinsen, og herefter er antallet af apoteker steget støt.