Apostolsk Kirke


Interiør fra Apostols Kirke

Intro

Apostolsk Kirke blev indviet i 1967 og er tegnet af Brincker. Den er bygget i gule sten.

Apostolsk Kirke har været i Esbjerg siden 1920´erne. De første møder blev holdt privat hos bagermester Ole Nielsen og hans hustru Magdalene Nielsen. Esbjergmenigheden blev en selvstændig menighed i 1927 med Ole Nielsen som leder, og havde først til huse på Brandts Hotel i Torvegade, senere hos afholdsforeningen I.O.G.T.s store sal i Norgesgade. Senere flyttede man til den gamle tekniske skole i Englandsgade 24, og i 1936 flyttede man ind i ejendommen Jyllandsgade 41, der tidligere havde huset Frelsens Hær. Denne ejendom købte man i 1951 og blev der til 1967, hvor man kunne indvie den nuværende kirkebygning, tegnet af Brincker, på hjørnet af Nørrebrogade og Strandby Kirkevej. Kirken har omkring 70 medlemmer i dag.

Apostolsk Kirke – Kirkebygning
Kirkebygningen er bygget i årene 1966-1967 med Brincker som arkitekt. Den har en kirkesal, der er orienteret mod øst med vinduer i syd. Salen rummer op til 200 siddepladser. Alteret er et flytbart bord, prædikestol og korset mod øst er lavet af en lokal snedker. Kirken rummer børne- og ungdomslokaler i kælderen.
Kirken rummer et kirkeskib, der er skænket af pianobygger Borregard. Bagerst mod øst findes et dåbsbassin, da apostolsk kirke har de troendes dåb, voksendåb, med fuldstændig neddypning af legemet. Foran står musikerne til lovsangen under gudstjenesten.

Apostolsk Kirke – Præster (kaldet ”forstandere”):
Præstetavle:
1927-1934 Ole Nielsen
1934-1935 Alfred Søndergaard.
1935-1938 Jens Folkertsen.
1938-1940 Magnus Hansen.
1940-1946 Anders Olsen.
1946-1949 Svend Åge Facius.
1949-1950 Martinus Bjerre
1950-1951 Jens Folkertsen.
1951-1959 Helge Hansen.
1959-1962 Ernst Jensen.
1962-1971 Holger Hansen
1971-1979 Vilhelm Beck-Hansen
1979-1984 Jørn Pedersen
1984-1992 Leif Mortensen
1992 Per Lundsteen

Apostolsk Kirke – præstebiografi:
Ole Nielsen (1927-1934): Ole Nielsen startede de første møder i 1923, hvor man samledes privat til dannelsen af en menighed i 1927.
Jørn Pedersen (1979-1984)
Jørn Pedersen rejste med sin kone til Zambia for at missionere. Her er han i dag.

Apostolsk Kirke – Kirkeliv:
Apostolsk Kirke har gudstjeneste hver søndag, seniorgudstjeneste hver uge og ungdomsgudstjeneste hver anden uge sammen med pinsekirken. Der ud over har man bønnemøder med bøn og musik. Der er netværksgrupper, som består af lægmænd i enheder på 5-10 mennesker. Der er senior og ungdomsgrupper i kirken. Man har alfa kurser, der er en grundlæggende indføring i kristendom.
Kirken i Esbjerg er engageret i forskelligt arbejde i Zambia med mission som udgangspunkt. Man har haft en radio fra 1987 og cirka ti år frem.

Kilder: Kurt Mortensen, Jens Peter Larsen, Leif Mortensen: Apostolsk Kirke i Danmark 1924-1974, Roskilde 1974, side 85 ff.
Interview med kirkens præst, Mads Lauridsen, Nørrebrogade 65, 6700 Esbjerg, tlf.: 23672708.
Skriftet Velkommen! Apostolskkirke i Esbjerg Nørrebrogade 67 6700 Esbjerg 70 års jubilæum i Esbjerg Menighed, privattryk 1997.