Apostelhuset


Apostelhuset i Riddergade nr. 5

Intro

Apostelhuset i Riddergade nr. 5 blev bygget ca. 1510-20. Det var oprindeligt i 2 etager, men omkring år 1700 blev bygningens førstesal revet ned, så der kun var stueetagen tilbage.

I 1884-1885 blev huset erstattet af en kopi, og det er kun knægtene, med Jesus og de 12 apostle, der er tilbage fra det oprindelige hus.

Deraf har huset fået navnet Apostelhuset eller Apostelgården.


De 13 knægte forestiller Jesus og hans 12 apostle og er de ældste bindingsværksfigurer i Danmark. De er skåret i 1510-20, og knægtene bar oprindeligt den fremskudte 1. sal på huset.

Hver af figurerne har sit specielle kendetegn, fx har Paulus sværdet, Peter nøglen, og under og over figurerne er der udskåret hoveder og våbenskjolde. På Næstved Museum kan du se flere af den slags udskårne knægte.

Knægtene i rækkefølge fra venstre mod højre:

Jakob den Yngre
Filip
Simon
Matthæus
Johannes
Peter
Jesus
Paulus
Bartholomæus
Andreas
Jakob den Ældre
Matthias
Thomas